Värmerekord i Europa under 2000-talet

Ny forskning visar att sommartemperaturerna i Europa under de senaste 30 åren är de högsta på 2 000 år.

Foto: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fano_Beach.JPG

Undersökningen publiceras i tidskriften Environmental Research Letters och är gjord av 45 forskare från 13 länder. Den bygger på data från trädringsserier och historiska dokument och är en del av det internationella forskningsprogrammet Past Global Changes, (PAGES).

– Sommartemperaturerna i Centraleuropa och i Medelhavsområdet har varit exceptionellt höga de senaste 20 åren. Däremot var temperaturerna lika höga i Skandinavien under romartiden och vikingatiden. Det är inte så förvånande att konsekvenser av växthuseffekten syns först i Sydeuropa eftersom den naturliga variabiliteten i klimatet är mycket mindre där än här uppe i Norden, säger forskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Forskningen pekar på att variationerna i Europas sommartemperaturer är större än vad dagens klimatmodeller visar, vilket innebär att de underskattar framtida klimatförändringar.
– Vi har nu en detaljerad bild av hur sommartemperaturen har varierat i mer än 2 000 år. Den kunskapen kan vi använda för att testa de klimatmodeller som används för att förutsäga framtida global uppvärmning, säger professor Jürg Luterbacher från universitetet i Giessen, Tyskland, en av forskarna bakom studien.

Läs mer här.