Vattenfall: Nu ryter miljöministern till också

I måndags talade näringsminister Maud Olofsson om hårdare styrning av energijätten Vattenfall. Igår fortsatte miljöminister Andreas Carlgren, och ifrågasatte om staten verkligen skulle vara storägare av fossil energi.

tisdagen vidareutvecklade miljöminister Andreas Carlgren den kritik som Maud Olofsson riktat mot Vattenfall under måndagen.
– Frågan är hur länge staten ska vara storägare av fossil energi i Europa, säger han till Riksdag&Departement.

Andreas Carlgren konstaterade att Vattenfalls satsningar på kolkraft i Europa knappast låg i linje med Sveriges klimatambitioner. Han menade också att fossil energi inte kan vara någon huvudinriktning för företaget i framtiden.

Precis som Maud Olofsson vill Andreas Carlgren också sätta ökad press på Vattenfall, och han säger att den åsikten delas av hela regeringen.
– Vi vill ju lämna den fossila strategin bakomo oss. Då krävs det också att statens ägande förverkligar den klimatpoliltik vi också har, säger han.