Verktygstips: Konsten att hållbarhetsredovisa

Boken "Konsten att hållbarhetsredovisa", från SIS Förlag, ger dig konkreta tips som vässar din hållbarhetsredovisning rejält.

Att redovisa hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för världens företag. SIS Förlag har gett ut boken "Konsten att hållbarhetsredovisa" som visar hur en bra hållbarhetsredovisning skapar värde.
– Medarbetare, kunder, investerare och intresseorganisationer ställer allt högre krav på insyn. Organisationer som förstår det och vågar bjuda in intressenterna i arbetet kommer att öka sin trovärdighet och därmed sitt marknadsvärde, säger Magnus Ljungberg som är en av bokens författare.

Enligt Magnus Ljungberg och bokens andra medförfattare, Mia Barkland, innehåller en bra hållbarhetsredovisning en trovärdig bild av ett företags hela verksamhet öppnar upp för dialog med företagets intressenter.

Enligt SIS riktar sig boken till dig som: 

  • behöver konkreta metoder och tips för att komma igång
  • vill öka nyttan av verksamhetens hållbarhetsredovisning
  • strävar efter en effektiv och värdeskapande redovisningsprocess
  • vill ha stöd i att tolka och använda GRIs riktlinjer
  • funderar på att låta granska hållbarhetsredovisningen
  • vill genomföra en ändamålsenlig intressentdialog

Här hittar du "Konsten att hållbarhetsredovisa".