00-talisterna tror på mer närodlat och vegetariskt

00-talisterna värderar hållbarhet och tycker att det är viktigt att framtidens mat är miljövänlig. Det visar en ny undersökning.

I en ny rapport har ICA undersökt den 00-talisternas värderingar och syn på framtidens mat. ICA har tagit hjälp av ett undersökningsföretag för att genomföra djupintervjuer med 60 barn födda på 00-talet. Av intervjuerna drar man slutsatsen att 00-talisterna värderar hållbarhet och tycker att det är viktigt att framtidens mat är miljövänlig. År 2040 tror de att vi kommer att äta mer närodlat och vegetariskt och att hem och städer kommer att vara mer självförsörjande. I undersökningen konstaterar man också att faktorer som jämlikhet, vård, välfärd och omsorg är viktigare för 00-talister än för 90-talisterna som fokuserar mer på den individuella utvecklingen.

Länk till rapporten