1 400 företag använder intern koldioxidprissättning i affärsplanen