10.00 – 10.45 Hur socialt hållbart skulle Sverige vara utan föreningar och kooperativa företag?

Arrangör: SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)

Tisdag 10.00 – 10.45 Hur socialt hållbart skulle Sverige vara utan föreningar och kooperativa företag? from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

Föreningslivet och kooperativa företag har betytt mycket för uppbyggnaden av vårt samhälle. De styrs och utvecklas idag av frivilligt engagerade människor. Många av dessa företag och delar av föreningslivet bedriver en omfattande verksamhet och förvaltar stora ekonomiska värden. Men det frivilliga engagemanget ändrar nu form, inte minst bland de yngre. Vi blir mer intresserade och aktiva i specifika frågor och vill snarare göra punktinsatser än engagera oss i det breda föreningslivet. Hur påverkar det vårt näringsliv och våra föreningar? Är det ett hot? Hur kan vi dra nytta av det nya sättet att engagera sig? Välkommen till ett samtal som lyfter de övergripande frågorna om social hållbarhet och engagemang med dagens utmaningar och tankar om utveckling.

Medverkande:

  • Johan Hvenmark, docent och forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  • Nadine Ghawi, sakkunnig, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
  • Eva Nordström, vd, SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
  • Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta

Moderator: Catrin Offerman