10. Anna Bergström

10: Anna Bergström, centrumledare, ReTuna Återbruksgalleria, Eskilstuna (Ny)

10: Anna Bergström, centrumledare, ReTuna Återbruksgalleria, Eskilstuna (Ny)

Retuna Återbruksgalleria har satt Eskilstuna på kartan, både i Sverige och internationellt. Anna Bergström är centrumledare för gallerian där allt som säljs är återbrukat, återanvänt eller ekologiskt.

Vad skiljer Retuna från en kommersiell galleria?
– När vi startade var det många som trodde att det skulle bli en megaloppis, men redan från början stod det faktiskt i beslutet att det skulle bli en galleria med bra produkter som skulle utgöra ett alternativ till den redan etablerade kommersiella handeln.

Hur planerar ni att sprida ert koncept i landet?
– Vi har haft studiebesök av 150 kommuner som vill göra något liknande. Ofta får vi frågan om det verkligen lämpar sig att vi som kommun driver ett köpcentrum och svaret på den frågan är att vi kommuner kanske behöver gå i bräschen för att visa resten av branschen att man kan bygga en verksamhet som är miljövänlig och hållbar, samtidigt som det går att tjäna pengar på den. Först då kommer privata aktörer att ta efter.