100. Jessica ­Henrysson

100: Jessica ­Henrysson, chef för enheten ­Klimat och ­Energi, PR-byrån Westander (Ny)

Jessica Henrysson har en unik kompetens när det gäller energi- och klimatområdet. Som utbildad civilingenjör har hon förståelse för sakfrågorna, och i sin roll som konsult och opinionsbildare har hon hjälpt ett stort antal viktiga aktörer inom branschen att kommunicera tydligt och påverka politiska beslut.