101. Peter ­Alguren

101: Peter ­Alguren, vd, Sunfleet (Ny)

Som vd för Sveriges största bildelningsbolag bidrar Peter Alguren till nya lösningar som reducerar klimatutsläpp och skapar mer hållbara städer. I samarbete med byggbolag har Sunfleet inrättat bilpooler i flera nybyggda bostadsområden, och under 2017 samarbetade man med Samtrafiken för att skapa en ny resetjänst som kombinerar bilpool med kollektivtrafik.