Platserna 11-20

11. Svensk Fjärrvärme AB, branschorganisation för fjärrvärmeföretag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme.

12. Miljöpartiet

13. Rolf Lindahl, energikämpe för Greenpeace.

14. Tankesmedjan Fores, grön och liberal tankesmedja, med fokus på migration, miljö, digitala fri- och rättigheter och entreprenörskap.

15. Skjutsgruppen.nu, en ideell samåkningsrörelse.

16. Klimatsmart, twittrar om klimatsmarta varor, tjänster och företag.

17. Hållbart Näringsliv, intresseorganisation för ett hållbart svenskt näringsliv.

18. Johanna Brunge Grant, klimatstrateg på ZeroMission.

19. Ekopolitan, twittrar om miljönyheter inom energi, politik, förnyelsebart.

20. Kent Lundgren, civil ingenjör och coach som gillar att inspirera o utveckla.

 

Fortsätt läsa listan här.