12.00–12.45 Inspirerande skolgårdar – hållbar miljö för både barn och vuxna

Arrangör: Hemsö

Måndag 12.00–12.45 Inspirerande skolgårdar – hållbar miljö för både barn och vuxna from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverkets vägledning måste skol- och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Forskning visar att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning och utveckling. Men kan detta tillgodoses när bebyggelsen blir allt tätare och ytor minskas, framförallt i större städer?

Hemsö har inlett en övergripande satsning för att uppgradera utemiljön på gamla skolor och skolgårdar. Arbetet har påbörjats tillsammans med Nacka kommun där ett stort antal skolgårdar håller på att omformas. Hemsö deltar även i ett forskningsprojekt tillsammans med SLU med fokus på inspirerande utemiljöer.