12.00–12.45 Mindre, mer, smartare? Vägar till hållbar konsumtion

Arrangör: Konsumentverket – Forum för miljösmart konsumtion

Onsdag 12.00–12.45 Mindre, mer, smartare? Vägar till hållbar konsumtion from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

Det finns stora utmaningar med dagens konsumtionsmönster och konsumtionsvolymer. De materialflöden och den resursåtgång som den privata konsumtionen innebär, medför att vi behöver börja tänka annorlunda för att nå Agenda 2030-målen och Sveriges miljömål. På seminariet presenteras lokala initiativ av hur man arbetar med hållbar konsumtion, som initiativet ”köpfri månad” och uppsatta klimatmål för konsumtionen. Vilken effekt och vilka reaktioner ger dessa initiativ? Följ ett samtal mellan olika företrädare om vad som påverkar våra köpmönster och vilket ansvar olika samhällsaktörer har för att uppnå hållbar konsumtion med lönsamhet. Går det att hitta nya affärsmodeller som håller i längden? Seminariet arrangeras av Forum för miljösmart konsumtion, som drivs av Konsumentverket.

Medverkande:

  • Cecilia Tisell, GD, Konsumentverket
  • Linda Svensson, miljöförvaltningen, Göteborgs stad.
  • Lennart Bondesson, Kommunalråd (KD). Politiskt ansv för näringsliv och miljö, Örebro kommun.
  • Cecilia Solér, docent, handelshögskolan, Göteborgs universitet
  • Åsa Svenfelt, docent, KTH. Programansvarig Mistra Sustainable Consumtion
  • Jonas Carlehed, Hållbarhetschef IKEA Retail Sverige

Moderator: Malin Thorsén, Bright Planet AB