12 ton paracetamol i enskilda avlopp

Stora mängder läkemedel läcker ut i omgivningen

Läkemedelsrester hamnar inte bara i reningsverken utan också i enskilda avlopp. Det negativa är att mängden är mycket stor – det positiva att de enskilda avloppen kanske inte är så dåliga som man trott på att hantera farliga ämnen.

Det visar en studie från IVL svenska Miljöinstitutet.

”Vi trodde att det skulle vara mycket mer som läckte ut i naturen, men studien visar att de enskilda avloppen fungerar relativt väl, säger Heléne Ejhed, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Av de undersökta substanserna
står Paracetamol för de största utsläppen i omgivningen  – cirka 12 ton år 2010.

Det finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp i landet – 75 procent av dessa är markbaserade anläggningar där det renade vattnet rinner ut i omgivningen.