13.00–13.45 Fossiloberoende transporter: Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen?

Arrangör: KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg

Onsdag 13.00–13.45 Fossiloberoende transporter: Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen? from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

Kan den nya CO2-deklarationen för tunga transporter stötta ekonomiska incitament som stödjer omställning av såväl fordonspark som infrastruktur för drivmedel? Räcker de förnybara drivmedlen för reduktionspliktens behov? Och vad behövs för att Sverige ska kunna öka sin egen produktion? Med dessa och andra frågeställningar i fokus ger branschen och politiker sin syn på hur omställningen till ett fossiloberoende transportsystem kan bli möjlig. Arrangör är nätverket KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, vars medlemmar arbetar för att nå det gemensamt uppsatta målet om 70 procent reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.

Medverkande:

  • Sofia Leffler Moberg, Chef för Sustainable Business, PostNord
  • Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
  • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
  • Rickard Nordin, Riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson , Centerpartiet
  • Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot och ordförande Trafikutskott, Miljöpartiet
  • Jens Holm, Riksdagsledamot och ledamot Miljö- och jordbruksutskottet , Vänsterpartiet
  • Johan Andersson, Riksdagsledamot och ledamot Trafikutskottet, Socialdemokraterna
  • Sofia J Nordström, Business project manager, Fordonsgas
  • Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
  • Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem

Moderator: Urban Wästljung, Senior adviser Public & Sustainability Affairs och ordförande KNEG, Scania