13. Charlotte Unger

13: Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi (Ny)

13: Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi (Ny)

Med stor kunskap och ett entusiasmerande engagemang visar Svensk Vindenergis vd hur svensk vindkraft kan bidra till att Sverige går en hållbar framtid till mötes. Charlotte har bland annat varit en starkt ­pådrivande kraft bakom det politiska beslutet om 100 procent förnybar energi senast 2040.