14.00–14.45 Hetare solenergi med smartare lagstiftning – Malmö stad berättar om sin kartläggning av regelverket kring solenergi

Arrangör: Miljöförvaltningen Malmö stad, Smart Cities Accelerator

Tisdag 14.00–14.45 Hetare solenergi med smartare lagstiftning from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

I klimatomställningen vi står inför är kommunerna nyckelaktörer, som verksamhetsutövare, fastighetsägare, möjliggörare och tillsynsmyndighet. Samlade åtgärdspaket för yteffektiva städer med energieffektiva byggnader som drivs med förnyelsebara energikällor i smarta nät för el och fjärrvärme hindras idag av bristen på helhetssyn i lagstiftning och tillämpning. I praktiken är lagarna både drivkrafter och hinder. Ett exempel är solenergin. Vi behöver stabila och långsiktiga regler, med ett minimum av administrativt krångel. Malmö stad tar ett samlat grepp och kartlägger regelverket från planering till drift, från elsäkerhet till energiskatt, för att se vilka möjligheter som finns. På vårt seminarium redovisar vi kartläggningens slutsatser.

Medverkande:

  • Andrea Hjärne Dalhammar, Stadsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad
  • Märta Stenevi (MP), Kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, Malmö stad
  • Carina Svensson (S), Ordförande Miljönämnden, Malmö stad
  • Åsa Hellström, Projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad