14. Johan ­Kuylenstierna

14: Johan ­Kuylenstierna, avgående vd, SEI (14)

14: Johan ­Kuylenstierna, avgående vd, SEI (14)

Som ledare för ett av världens mest inflytesrika miljö­institut har Johan Kuylenstierna varit en viktig röst i hållbarhetsfrågor. Nu lämnar han sitt tidsbegränsade uppdrag, det ska bli intressant att se vad han kommer att göra härnäst.