14 medlemsländer kräver högre klimatambitioner i EU