15.00–15.45 Klimatneutral 2030 – låt leverantören göra jobbet

Arrangör: Textilia

Måndag 15.00–15.45 Klimatneutral 2030 – låt leverantören göra jobbet from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

Genom att ställa tydliga krav vid upphandling och fokusera på långsiktiga och hållbara samarbeten med era leverantörer, kan ni som kommun öka takten i ert hållbarhetsarbete. Detta seminarium tar utgångspunkt i hållbara samarbeten och kravställande i upphandling. Båda är effektiva verktyg för att nå kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Under seminariet kommer vi att diskutera upphandling som verktyg för att nå Örebro kommuns hållbarhetsmål- från politik och mål till kravställande i upphandling och uppföljning av resultat. Vad behöver upphandlare och leverantörer göra för att skapa långsiktigt hållbara samarbeten som ger resultat?

Du får också veta mer om klimatneutral textilservice som del i kommunens 0-vision. Vi avslutar med frågor och diskussion från deltagarna med fokus på goda exempel på miljömål som omfattar leverantörer och upphandlingar som resulterat i positiva klimateffekter.

  • Sara Richert, Kommunalråd i Opposition (MP) Örebro
  • Jonas Olaison, Miljö och kvalitetschef Textilia