15. Eva Karlsson

15: Eva Karlsson, vd,  Houdini (Ny)

15: Eva Karlsson, vd,  Houdini (Ny)

Sedan 2001 har Houdini byggt upp en cirkulär produktionsfilosofi. En långsiktig och målmedveten satsning på återvinning, innovation och hållbara material har gjort att företaget snart kan sluta loopen. Från och med 2022 kommer alla Houdini-kläder att vara cirkulära, till stor del tack vara företagets vd Eva Karlsson.