16.00–16.45 Dags för nya affärsmodeller i den smarta staden? – När digitalisering driver hållbar utveckling

Arrangör: Cybercom

Tisdag 16.00–16.45 Dags för nya affärsmodeller i den smarta staden? – När digitalisering driver hållbar utveckling from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

För att nå de globala målen (FN:s SDG:er) och även riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång, disruptiva affärsmodeller och transformativa innovationer måste fram på kort tid.

Implementering av nya tekniker såsom IoT-, blockchain eller AI-lösningar  är inte automatiskt hållbart utan kan accelerera utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen och fossilfrihet men de kan även accelerera ohållbara trender.

Hur kan staden genom samverkan med andra aktörer utforska digitaliseringens möjligheter att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar utveckling? Hur kan medborgarna och staden gynnas av disruptiva affärsmodeller? Finns det metoder för att säkerställa hållbar digitalisering av samhället?

Medverkande:

  • Christer Forsberg Philip, Bitr. it-direktör, Stockholms stad
  • Ove Fredriksson, Marknadschef, Mälarenergi AB
  • Niklas Flyborg, CEO, Cybercom Group
  • Niklas Tideklev, Innovation procurement strategist, Upphandlingsmyndigheten

Moderator:

Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom Group och projektkoordinator för Fossilfritt Sveriges Färdplan IT-konsultbranschen