16. Louise König

16: Louise König, hållbarhetschef Coop (70)

16: Louise König, hållbarhetschef Coop (70)

Med obruten energi arbetar Louise König för att Coop ska leverera hållbar och ekologisk mat till miljontals ­svenska konsumenter. Genom att arbeta strategiskt och framhålla hållbarhetsarbetet som en konkurrensfaktor har hon fått med sig hela företaget på hållbarhetståget. Hennes förmåga att engagera och entusiasmera är en av anledningarna till att Louise König blev korad till Sveriges bästa hållbarhetschef 2017.