17.00–17.45 Så skapar svenska bolag hållbarhetsvärde – samtal om värdeskapande med några av Sveriges största bolag

Samarrangemang: SVN och Sveaskog och Forever Sustainable Business

Torsdag 17.00–17.45 Så skapar svenska bolag hållbarhetsvärde – samtal om värdeskapande med några av Sveriges största bolag from Bonnier Business Media on Vimeo.

 

Svenska bolag skapar stora värden. Både sådant som vi har kunnat mäta tidigare, t.ex. rörelseresultat, utdelning till ägaren och skatter. Men de skapar också andra värden som ligger utanför det vanliga sättet att mäta BNP, men som har stor betydelse för samhället utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vad mäter företagen och hur påverkar det deras strategier?

Medverkande:

  • Edvard Unsgaard, moderator, Partner Forever Sustainable
  • Tommy Borglund, forskare internationell utblick och forskningsbakgrund kring värdeskapande, Örebro universitet
  • Anna Augustson, Sustainability accelerator, Telia
  • Johan Henningsson, hållbarhetschef, AB Svensk Exportkredit
  • Lena Sammeli, Hållbarhetschef, Sveaskog