17. Johan Rockström

17: Johan Rockström, professor, Stockholm Resilience Center (11)

17: Johan Rockström, professor, Stockholm Resilience Center (11)

Sveriges mest kända ­professor i miljövetenskap har en given plats på listan över Sveriges ­miljömäktigaste. Under 2017 har Johan ­Rockström bland annat ­deltagit iklimatmötet i Bonn där han, tillsammans med ett nätverk av klimatforskare, ­sammanställt ett faktaunderlag som visar på nödvändig­heten av att höja ambitionsnivån i det globala klimat­arbetet.