Linköping antar kemikaliplan för alla verksamheter