2. Parul Sharma

2. Parul Sharma, människorättsaktivist, fd ­ordförande i 2030-delegationen (3)

2. Parul Sharma, människorättsaktivist, fd ­ordförande i 2030-delegationen (3)

Som ordförande för ­Agenda 2030-delegationen har Parul Sharma drivit på implementering av FN:s globala mål för hållbar utveckling i Sverige. Sedan delegationen i december breddades med representanter från ­näringslivet beslöt hon att avgå ­eftersom hon ansåg att ordförand­e­skapet inte längre skulle gå att ­kombinera med hennes roll som rådgivare i frågor ­rörande mänskliga rättigheter och antikorruption.