Hoppfull känsla när klimatförhandlingarna går in i sitt slutskede