21. Fredrik Hannerz

21: Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig (MP), ­utrikesdepartementet (39)

21: Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig (MP), ­utrikesdepartementet (39)

Fredrik Hannerz är ­Isabella Lövins högra hand. I sin roll som ­sakkunnig bidrar han med ­erfarenhet och djupgående kunskap i ­frågor som rör miljö och ­klimat. Bakom ­kulisserna medverkar Fredrik ­Hennerz till att sätta agendan för ­Sveriges klimatpolitik.