23. John Howchin

23: John Howchin, generalsekreterare, AP-fondernas etikråd (20)

23: John Howchin, generalsekreterare, AP-fondernas etikråd (20)

Under året som gått har John Howchin samordnat ­etikrådets ­påverkansarbete mot bolag och branscher och visat att det är möjligt att påverka bolagen genom ­dialog i ­stället för hot om exkludering.