24. Ulrika Urey

24: Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action (Ny)

24: Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action (Ny)

Fair Action är den ideella föreningen som granskar produktionsförhållanden i leverantörskedjor och sätter press för att företagen ska förbättra de anställdas arbetsvillkor. Trots begränsade resurser har Ulrika Urey och hennes kollegor blivit en viktig påverkansfaktor i Hållbarhetssverige.