26. Claes Johansson

26: Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen (10)

26: Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen (10)

Genom att skapa nya samarbeten och öppna upp för innovation, nya tekniker och tankesätt fortsätter Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson att driva på utvecklingen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion.