27. Göran Finnveden

27: Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH (Ny)

27: Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH (Ny)

Sedan 2011 har KTH arbetat med integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkansprojekt. Som vicerektor för hållbar utveckling leder Göran Finnheden det viktiga arbetet med att forma framtidens forskare, civilingenjörer och teknikarbetare i en hållbar riktning.