29. Erik Brandsma

29: Erik Brandsma, generaldirektör, Energi­myndigheten (4)

Energisektorns ­omställning är avgörande för Sveriges ­möjlighet att nå klimatmålen. Genom att slå hål på gamla föreställningar och uppmuntra aktörerna inom branschen att tänka nytt driver Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma utvecklingen mot ett hållbart energisystem i Sverige.