30. Carolina Sachs

30: Carolina Sachs, generalsekreterare, ­Axfoundation (Ny)

Med mod och engagemang driver Carolina Sachs hållbarhetsfrågorna i Sverige och ­globalt. Hennes stora kunskap innefattar allt från antibiotikafrågan och framtidens mat till cirkulär ekonomi, hållbart hav och demokratifrågor.