30 ton metall har återvunnits vid kyrkans krematorier

I juli 2016 infördes en lag om att metallrester som blir kvar vid kremering ska återvinnas. Sedan dess har Svenska Kyrkans krematorier återvunnit 30 ton metall till ett värde av 80 miljoner kronor.

Även om metallåtervinningen är bra ur miljösynpunkt finns flera etiskt känsliga aspekter som kyrkan måste ta hänsyn till. Företaget Fönix som vann kyrkans upphandlingen gällande vem som skulle ansvara för metallåtervinningen har tagit fram en metod för att separera små rester organiskt material från den metall som blir kvar efter kremering. Materialet samlas sedan ihop och får en egen plats på kyrkogården. Enligt lag ska pengarna från metallåtervinningen vid krematorierna skänkas till Allmänna Arvsfonden.