31. Nina Ekelund

31: Nina Ekelund, programdirektör, Haga­initiativet (36)

Hagainitiativets programdirektör fortsätter arbetet med att driva på ­klimatfrågan genom företagsnätverket. Under året har ­Hagainitiativet skärpt kravet för medlemskap: 2030 ska medlemsföretagen klara netto noll i växthusutsläpp, det är 15 år innan ­Sverige ska nå samma mål.