32. Linda Burenius Magnusson

32: Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande, 100% förnybart, Head of Public Affairs OX2 (40)

Som ordförande i 100% förnybart bidrar Linda ­Burenius Magnusson till den hållbara energiomställningen genom att göra det möjligt för alla hushåll att delta. Med uppdrag som Head of Public Affairs för OX2 Group, Vice ­styrelseordförande för Svensk Vindenergi och Styrelseledamot i Almi Green Tech Fund är Linda ­Burenius Magnusson ett tungt namn inom förnybar energi i Sverige.