33. Seher Yilmaz

33: Seher Yilmaz, ordförande, ­Rättviseförmedlingen (18)

Genom att hjälpa organisationer och företag att bryta stereotypa föreställningar när man rekryterar personal och anlitar föreläsare och experter har Rättviseförmedlingen bidragit till att öka mångfalden på arbetsplatser och i det svenska samhället som helhet. Ordförande Seher Yilmaz samordnar arbetet och fungerar som Rättviseförmedlingens ansikte utåt.