35. Jens Holm

35: Jens Holm, riksdagsledamot (V) (78)

Jens Holm är den ­starkaste klimat- och miljörösten på den politiska vänsterflanken. Under 2017 har han utkommit med en ny bok där han beskriver en klimat- och miljöpolitikisk vision för vänstern. Boken har fått uppmärksamhet bland hållbarhetsintresserade långt utanför vänsterrörelsen.