38. Magnus Billing

38: Magnus Billing, vd på Alecta, fd vd Stockholmsbörsen (Ny)

När Magnus Billing tillträdde som vd för pensionsjätten Alecta 2016 gjorde han klart att han ville jobba med hållbarhetsfrågor. Som vd för ett av de största ­pensionsbolagen i Europa, med 800 miljarder i förvaltat kapital, har Magnus Billing en viktig roll för att driva på den europeiska finansbranschens omställning.