4. Björn Risinger

4: Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårds­verket (5)

4: Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårds­verket (5)

Som generaldirektör för Naturvårdsverket har Björn Risinger en tung roll i Hållbarhets­sverige. Sedan han tillträdde 2015 har ­myndigheten höjt ambitionsnivån, ökat ­öppenheten och presenterat en ­enklare vision för hur Sverige ska nå hållbarhets­målen. Under 2018 höjer ­Naturvårdsverket ­anslaget till ­Klimatklivet och delar ut 1,7 miljarder till de företag och organisationer som vill minska sin ­klimatpåverkan.