40. Patrik Faming

40: Patrik Faming, nationell samordnare, Plattformen för hållbar stadsutveckling (Ny)

Patrik Faming är planeringsarkitekten som leder arbetet med Boverkets Plattform för hållbar stadsutveckling. För att få myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och civilsamhälle att samarbeta runt framtidens hållbara städer har Patrik skapat virtuella och fysiska mötesplatser som Hållbarstad.se och Plattformsdagarna.