40 procent av företagen anser att klimatarbetet ökar lönsamheten