43. Gunnela Hahn

43: Gunnela Hahn, head of responsible investment, Svenska kyrkan (Ny)

Som Head of Responsible Investment på Svenska ­kyrkan förvaltar Gunnela Hahn 8 ­miljarder kronor. Genom att investera kapitalet i sann aktivistisk ­hållbarhetsanda har hon utklassat index sex år i rad. Gunnela Hahns ­strategi kan ses som ett bevis för att hållbara bolag presterar ­bättre.