430 miljoner till hållbarhet

Pengarna ska göra Sverige mer konkurrenskraftigt, enligt inblandade aktörer.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom satsningen, som  innehåller fem innovationsprogram till 2018 som omfattar näringslivet, offentliga sektorn och akademisk forskning.

Målet är att finna hållbara lösningar som stärker Sveriges konkurrenskraft i kommande globala utmaningar. Det handlar om samhällsbyggnad, medicinteknik, avfalls- och resurshantering, automatiserade transporter och transportinfrastruktur.

– De fem innovationsprogrammen förstärker samhällets utvecklingskraft inom väsentliga områden. Hållbarhet är en given utgångspunkt i programmen vilket bidrar till deras stora relevans för samhället, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas i ett pressmeddelande.

– Den gemensamma satsningen främjar nya forskningskonstellationer och tacklar de tvärvetenskapliga samhällsutmaningar som finns inom bland annat energi- och klimatområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Läs mer här.