44. Per Löfgren

44: Per Löfgren, hållbarhetschef, JM (Ny)

Bygg- och gruvbranschen är Sveriges största avfallsproducent. Men nu har JM:s hållbarhetschef Per ­Löfgren bestämt att bolaget ska ta ansvar för sin del. Därför har JM satt som mål att ­halvera sitt avfall senaste 2021. ­Dessutom ska man Svanenmärka alla sina byggen, något som JM arbetet intensivt med under hösten.