45. Jakob König

45: Jakob König, projektledare, Fair Finance ­Guide (Ny)

2016 startade Sveriges konsumenter Fair Finance ­Guide Sverige. Projektet som bidrar till att öka kundernas insyn granskar vilka hållbarhetskrav bankerna ställer när de gör investeringar. ­Resultatet publiceras på fairfinance­guide.se där ­konsumenterna kan jämföra bankernas resultat i granskningen och få ­vägledning om de vill byta till en mer hållbar bank. Den som ­driver verksamheten är projekt­ledaren Jakob König.