47. Carina Lundberg Markow

47: Carina Lundberg Markow, chef för ägarstyrning, Folksam (52)

Carina Lundberg Markow har blivit utsedd till näringslivets bråkigaste kvinna, och det är ett epitet hon bär med stolthet. Under året som gått har hon fortsatt konfrontera motsträviga företagsledningar i frågor som rör miljö, hållbarhet och mångfald.