Obamas sista år vid makten väntas bli riktigt klimatår

Mycket talar för att USA:s president Obama kommer att fokusera på klimatet under sitt sista år vid makten. Flera politiska analytiker säger till tidningen The Guardian att Obama kommer att göra sitt bästa för att försvara klimatavtalet som slöts i Paris i december, och tvinga igenom sin agenda för miljö- och klimatfrågor.

Innan klimatmötet hotade republikanerna att blockera avtalet i kongressen. Samtidigt ville man sätta stopp för det planerade klimatbiståndet till utvecklingsländer på tre miljarder dollar. Man ville också förhindra det nya regelverk som Obama-administrationen presenterade i augusti, och som är tänkt att minska utsläppen från amerikanska kraftverk.

Men när Obama gick på julledighet den 18 december hade kongressen inte lyckats sätta stopp för hans planer, som under kommande år också kommer att innefatta nya regleringar gällande olja och gas.

Såvida republikanerna inte vinner presidentvalet 2016 finns lite de kan göra för att stoppa den sittande regeringens klimatpolitik.

Under klimatmötet i Paris lovade Obama att minska utsläppen med upp till 28 procent jämfört med 2005 års nivåer, senast 2025. Om USA ska ha möjlighet att nå det målet måste man skära ner ytterligare på utsläppen och förslag finns nu på att se över metanläckor på olje- och gasraffinaderier samt byta ut föråldrade gasledningar