Att leva mer klimatsmart – så känns det!

Hur jobbigt är det egentligen att börja laga vegetariskt och ställa bilen hemma? Och gör det någon nytta för klimatet? I projektet Klimaträtt har man försökt ta reda på det. TEST

Jobbigt att bryta vanor men positivt i längden. Det ansåg deltagare när de ändrade livsstil för att minska sin påverkan på klimatet. Men hur gick det med klimatsamvetet? Läs mer på Forum: Hållbar Stad